העמותה לליווי רוחני בישראל הוקמה בינואר 2015 במטרה לקדם את מקצוע הליווי הרוחני בישראל, לפעול לקידום ההכרה החוקית בו ולהכללתו במוסדות האשפוז והשירותים הקהילתיים, כחלק מהשירות הציבורי.
העמותה אחראית על הסדרת ההכשרה המקצועית בתחום. היא קובעת ואוכפת סטנדרטים מקצועיים לתכניות הכשרה ועורכת בחינות הסמכה למלווים רוחניים.
במקביל, פועלת העמותה להעלאת המודעות הציבורית לקיומו של המקצוע ולתרומתו הרבה לחולים, לקשישים, לאנשים במצבי משבר ולבני משפחותיהם.
העמותה גם מסייעת לאנשים המעוניינים לאתֵר מלווה רוחני פרטי כדי שיסייע להם לעבור תקופות קשות בחייהם ולהקנות משמעות לחייהם גם בתוך הסבל.
העמותה שואפת להגביר את הנוכחות של מלווים רוחניים בעלי הכשרה מקצועית ומומחיות בכל שירותי הבריאות והרווחה ולהפוך את הליווי הרוחני בישראל למודל לפיתוח ולחיקוי של ארגוני ליווי רוחני בעולם.
העמותה פועלת להעלות את המודעות לשירות הליווי הרוחני ולהסדירו בחקיקה ובתקנות המדינה. חזון העמותה הוא להוביל למציאות שבה מטופלים בכל בתי החולים ודיירים בכל בתי האבות יוכלו לקבל ליווי רוחני ממלווים רוחניים מוסמכים, הפרוסים בכל הארץ.

תולדות העמותה לליווי רוחני בישראל

הליווי הרוחני התפתח כמקצוע בארצות הברית בשנות השלושים של המאה העשרים, והחל להתפתח בארץ על ידי עולים מארצות הברית שהכירו בנחיצותו בארץ והגו את החזון להשרישו בישראל. בשנת 2004 החלו מגעים ראשונים עם הפדרציה היהודית של ניו יורק לבחינת התאמת מקצוע הליווי הרוחני לתרבות הישראלית מתוך אמונה שהמקצוע הזה יכול להשפיע בצורה ייחודית וחיובית על החברה.
בשנת 2006 החלה הפדרציה היהודית של ניו יורק להשקיע במימון תכניות הכשרה לליווי רוחני בישראל ובהקמת שירותי ליווי רוחני במוסדות נבחרים.
בשנת 2009 חברו יחד כל העוסקים בהכשרה לליווי רוחני ומנהלי עמותות שונות הנותנות שירותי ליווי רוחני, והקימו את 'רשת הארגונים לליווי רוחני בישראל'. הרשת שמה לה למטרה לפעול לקידום ההכרה במקצוע הליווי הרוחני ולהעניק תשתית ראשונית לבניין המקצוע בארץ.. את התהליך כולו ליוו מקרוב נציגי הפדרציה היהודית וכן אנשי מקצוע מארצות הברית, מקנדה ומאירופה. מדי שנה קיימה הרשת, בשיתוף עם עמותת 'תשקופת', כנס שנתי מקצועי בנושאים שונים הקשורים לליווי הרוחני.
הקורס הראשון להסמכת מדריכים–מחנכים שהוכשרו לעמוד כראשי התוכניות, נפתח בשנת 2011. הקורס נמשך שנתיים והתקיים בשיתוף פעולה של הרשת עם ארגון המלווים הרוחניים היהודי בארצות הברית. בסיומו הוסמכו שישה מחנכים.
משנת 2013 החלו מלווים רוחניים להיות מוסמכים על ידי ועדת הסמכה מקצועית ובלתי תלויה, המורכבת ממלווים רוחניים ותיקים מארצות הברית ואנשי מקצוע מתחומים קרובים. ועדות אלה העניקו הסמכה לכ-40 מלווים רוחניים. כיום ועדות ההסמכה מורכבות מאנשי מקצוע ישראלים, ועד סוף 2017 הוסמכו בישראל 88 מלווים רוחניים.
עם התפתחות התחום בארץ, עלה הצורך להקים עמותה בעלת מעמד משפטי עצמאי, אשר תפקח על התפתחות המקצוע והעוסקים בו ותקדם את חדירתו לארץ. כך, בתמיכתה של פדרציית ניו יורק, קמה בספטמבר 2014 העמותה לליווי רוחני בישראל המונה כיום כ-80 חברים, והיא מחליפה את פעילותה המבורכת של רשת הארגונים.

"לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה."

חזון העמותה לליווי רוחני בישראל

להוביל ולקדם את מקצוע הליווי הרוחני, לפעול להכרתו כמקצוע חיוני ולאפשר למגוון האוכלוסיות בישראל לקבל ליווי רוחני מקצועי ומיטיב.
העמותה לליווי רוחני בישראל תפעל מתוך שקיפות, כבוד הדדי ופתיחות ותשאף להשגת המטרות הבאות:

  1. לקדם את הליווי הרוחני כמקצוע מוכר על-ידי מוסדות המדינה.
  2. להטמיע את מקצוע הליווי הרוחני במוסדות רפואיים ושירותים קהילתיים, כחלק מהשירות הציבורי.
  3. להוות מרחב מקצועי להתפתחות קהילת המלווים הרוחניים בארץ תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים.
  4. להוות סמכות מקצועית וגורם המרכז את נושאי הליווי הרוחני בארץ.
  5. לשתף פעולה עם ארגונים משיקים בארץ ובעולם.