להלן תקנון העמותה לליווי רוחני בישראל
להורדת תקנון העמותה>>

להלן קוד האתיקה למלווים רוחניים במדינת ישראל
להורדת קוד האתיקה>>

להלן הסטנדרטים המקצועיים להכשרה והסמכה למלווים רוחניים ולמחנכים בליווי רוחני
להורדת הסטנדרטים המקצועיים>>