מלווה רוחנית מוסמכת, בוגרת תכנית "ברוח" . מלווה אנשים בביתם, נותנת הדרכת עמיתים ואחראית על פיתוח צוות בעמותת קשובות , מלמדת את הכלים של ליווי רוחני לעובדים סוציאליים במסגרת אשלים.
עסקה 26 שנים בתחום החינוך מתוכן 16 שנים בניהול בתי ספר (קשת יסודי בירושלים וכפר אדומים). בעלת תואר ראשון במקרא ומחשבה יהודית, ותואר שני בחינוך. בוגרת מחזור ה של בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית.
אם לארבעה וסבתא למשפחה מתרחבת, מתגוררת עם דניאל, בן זוגי, בירושלים.