ניר גולן

כמלווה רוחני תפקידי לסייע לאדם המצוי בתוך מצב של "שבר", לנווט את המפגש האישי-אמוני שלו עם מצבי גדילה, יצירה, סבל ואבדן, ולזהות את מקורות החוסן  (Resilience)העומדים לרשותו.

"רוחניות היא המרכיב של האנושיות, המתייחס לדרך שבה בני אדם מחפשים ומבטאים משמעות וייעוד, ולדרך שבה הם חווים את החיבור שלהם לרגע, לעצמם, לבני אדם אחרים, לעולם, למשמעות שמעבר, ואף למקודש".
(National Consensus Conference for Spiritual Care in Palliative Care – 2009 – C.M. Puchalski et al.)

השיח המתהווה במפגשי הליווי נסוב סביב משמעות החיים והעולם ומקומו של האדם בתוכם, למול התמודדות עם התערערות הוודאות בהמשכיות הדברים כהווייתם.
במקרה בו ליוויתי שורדת שואה שגילו לה אלצהיימר – ה"שבר הרפואי" הביא עמו "שבר נפשי" שהתבטא בתחושה שהיא נטל על משפחתה ואין לה יותר תפקיד או משמעות בחייהם.

מפגשי הליווי הרוחני עמה הביאו אותנו לכתיבה משותפת של 'צוואה רוחנית' אותה היא ביקשה להוריש לנכדיה ולניניה.

 

מפגש ליווי רוחני "אידאלי" על פי תפיסתי כמלווה, נוגע בממד הרוחני במובן חווייתי-התנסותי. לאפקט החוויה ישנה עוצמה רבה, יש לו השפעה מתמשכת, "חוויה שלעולם אינה מתפוגגת". במפגשיי עם אדם חולה, מנהל חשבונות שתמיד אהב להיות בשליטה מלאה, ואף פעם לא שיתף אחרים במצוקותיו, זיהינו את הצורך בשייכות. נמצאה לו הדרך לפתוח את ליבו בפני אשתו ובניו ובכך נפרד מהם ללא צער וללא פחד.

מטרתי כמלווה רוחני, לסייע לאדם הנמצא "על קו השבר" לראות את חייו כמלאים ויצירתיים ולהביא לו "רווחה רוחנית", במהלך או בסוף חייו.

http://soulagogy.blogspot.com/2020/08/nir-golan-spiritual-caregiver.html

ניר גולן

050-6655044

Nirgo67@gmail.com