אחת ממטרות העמותה היא להיות הגוף האמון על הסמכת מלווים רוחניים ומחנכים בליווי רוחני ואשר מפקח על תוכניות ההכשרה השונות ועמידתן בעקרונות ודרישות ההסמכה. מתוקף כך אחת מהוועדות שהוקמו במסגרת העמותה היא וועדת המקצוע וההסמכה – וועדה אשר רשאית לדון בכל עניין הנוגע למעמד המקצוע המלווים הרוחניים בישראל ובנוגע לדרכי ההכשרה וההסמכה של מלווים רוחניים.
ההכשרה המקצועית בתחום כוללת היבטים מסוימים אשר חייבים להיכלל בכל אחת מהתוכניות; היקף ההכשרה אמור להיות לכל הפחות בן 800 שעות, מתוכן לפחות 50% מהשעות הן שעות למידה מעשית (פרקטיקום), אשר רובן יתקיימו במוסד ציבורי, כגון: בית חולים, מרכז גריאטרי, בית אבות, מוסד חינוכי או ציבורי הרלבנטי לתחום הליווי הרוחני.
בהיבט העיוני והדידקטי התוכניות צריכות לעסוק בהיבטים הבאים:

  • יחסה של התרבות היהודית בכלל ותרבויות נוספות בישראל בפרט; לייסורים, מוות, גסיסה, כאב, אבדן, ביקור חולים ומנהגי אבלות.
  • מערכת היחסים האתית עם המטופל
  • לימוד של תכנים עיוניים תרבותיים, פילוסופיים ו/או דתיים ובכלל זה סוגיות בין תרבותיות העולות מן ההקשר הטיפולי המיוחד של הליווי הרוחני.
  • עיסוק בהיבטים רפואיים
  • היכרות עם מערכת הבריאות והרווחה במדינת ישראל
  • דיונים בסוגיות בין-תרבותיות.

מחויבות נוספת היא קריאה של ספרות מקצועית ומאמרים, והגשה של 8 סיכומים או תקצירים ממקורות נבחרים.
מעבר לכך לכל תוכנית ניתן חופש לעצב את הדגשים שלה מבחינת תכנים, תפישת עולם והתמחויות שונות,
כגון: ליווי רוחני בזיקנה, התמחות בסוף חיים, אונקולוגיה, שילוב אומנויות, דגשים דתיים, תרבותיים ואחרים.
המוסדות אשר מורשים ללמד תוכניות להכשרת מלווים/ות רוחניים/ות הן כאלו שהוכרו ע"י וועדת אקרדיטציה חיצונית.